Cenovnik

Cenovnik 2018-08-15T12:01:09+00:00

Stomatoloski pregled je besplatan!

Oralna hirurgija

Rutinsko vađenje zuba    €20,00

Komplikovano vađenje zuba   €30,00

Hirursko vađenje frakturiranog zuba  €50

Vađenje impaktiranog umnjaka   €100,00

Vađenje impaktiranog očnjaka   €100,00

Resekcija zuba   €100,00

Cistektomija   €100,00

Incizija abscesa  €10,00

Apikotomija  €100,00

Resekcija frenuluma  €50,00

Implant dvofazni  promo €400,00

Terapija paradontopatije

Uklanjanje kamenca sa poliranjem zuba  €20,00

Poliranje zuba uz poklon četkicu €10,00

Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu)  €10,00

Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža)  €10,00

Hirurško lečenje parodontopatije (Widmanova operacija) po zubu, (ugradnja veštačke kosti i membrane plaćaju se dodatno)

promo €35,00

Gingivektomija (po zubu)  €30,00

Bolesti zuba

Kompozitni ispun  €20,00

Lečenje kanala korena €10,00

Aplikacija leka  €10,00

Okuzalni splint (bruksizam, sportisti)  €80,00

Protetika

Metalokeramička krunica  €90,00

Metalokeramička krunica na implantatima  €110,00

Bezmetalna keramička krunica  promo €190,00

Bezmetalna keramička krunica na implantatima  promo €220,00

Livena nadogradnja  €30,00

Fiberglas nadogradnja  €50,00

Privremeni most – po članu  €10-20,00

Parcijalna akrilatna proteza  €190,00

Totalna proteza  €300,00

Parcijalna skeletirana proteza  €390,00

Direktno podlaganje proteza  €25,00

Indirektno podlaganje proteza  €40,00

Reraratura proteze  €20,00

Estetska stomatologija

Ordinacisko beljenje zuba lampom  €150,00

Kućno beljenje zuba  €150,00

Faseta od kompozita  €40,00

Viniri  €120,00

Decija i preventivna stomatologija

Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene  €10,00

Zalivanje fisura  €10,00

Ekstrakcija mlečnog zuba  €10,00

Florizacija zuba  €20,00

Ortopedija vilica

Mobilni aparat po vilici  €250,00

Fiksni aparat po vilici (uključene mesecne kontrole)  €650,00