Dentalni (zubni) implantati su titanijumski šrafove koji se ugrađuju u kost vilice i predstavljaju zamenu za koren zuba koji je prethodno izvađen. Zajedno sa protetskim delom predstavlja jedinstvenu celinu za funkcionalnu i estetsku rehabilitaciju jednog ili više zuba koji nedostaju.
Ugradnja Implantata se preporučuje u slučajevima kada:

  1.  nedostaje jedan zub
    Ugradnjom jednog Implantata i postavljanjem protetske nadoknade postiže se rehabilitacija izgubljenog zuba a da se susedni zubi ne moraju dirati
  2. nedostaje više zuba
    Ako nedostaje više zuba, nadoknada se vrši ugradnjom više Implantata koji će služiti kao nosači zubih mostova
  3. ako ste bezubi
    Ugradnjom više Implantata moguća je izrada zubnih mostova ili komfornih i stabilnih totalnih proteza

Pre ugradnje Implantata proverava se stanje vaših zuba i desni, sva patološka stanja se saniraju i tek nakon lečenja zuba i desi pristupa se ugradnji.
Nakon detaljne analize rendgen snimka izrađuje se plan terapije koji se Vama prezentuje